Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper 


Wij zijn:

We Can Do Better Online BVBA (Hierna: Euronotes.be)
Euronotes.be

Mathieu Vanassche
Korenbloemstraat 13
8790 Waregem
België

Artikel 2: Toepasselijkheid & Voorwaarden


 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren binnen Europa.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3: Ons Aanbod en jouw bestelling


 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail of zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Carte Bleue, Mastercard, Maestro, American Express, Bancontact, Ideal, KBC-knop, ING-Homepay en Belfius-knop. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Je kiest de manier van betalen, en de verzendingskosten worden automatisch berekend. Daarna dien je de algemene voorwaarden te bevestigen. Je bevestigt jouw bestelling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestellen en betalen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4: Herroepingsrecht


 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of[1]het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier, of op ons adres komen afleveren na afspraak.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar 2euroherdenkingsmunten.nl, Mathieu Vanassche, Korenbloemstraat 13, 8790 Waregem, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 7. Uitsluiting Herroepingsrecht: Aangezien de prijs van het product – circulatiemunten of verzamelmunten – vaak gebonden is aan schommelingen op de markt, kan de prijs dagelijks tot meerdere keren variëren. Producten die in prijs zijn gewijzigd ten nadele van de verkoper, vallen niet onder het herroepingsrecht.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
2euroherdenkingsmunten.nl
mathieu@2euroherdenkingsmunten.nl

Mathieu Vanassche
Korenbloemstraat 13
8790 Waregem
België

– Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: ……………………….……………………….……………………….

– Besteld op: ……………………….

– Ontvangen op: ……………………….……………………….

– Naam consument: ……………………….……………………….

– Adres consument: ……………………….……………………….……………………….………

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum: ……………………….

Artikel 5: De prijs


 1. Prijzen zijn dagprijzen (of soms zelfs uurprijzen) en kunnen ten allen tijde eenzijdig door de verkoper gewijzigd worden. De prijzen van reeds gedane bestellingen worden niet meer gewijzigd, tenzij dit anders wordt aangegeven, of onderling overeen werd gekomen tussen beide partijen. Uitzondering hierop zijn externe omstandigheden, zoals een extreme wijziging in de markt, of beslissingen van derden (bvb nationale banken) waarop de verkoper geen invloed heeft. Ook verandering van BTW-tarieven kan een invloed hebben op de prijzen op de website.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  De verzendingskosten worden automatisch berekend naargelang het gewicht en de bestemming van het pakje. De verzendingskosten worden duidelijk aangegeven alvorens je jouw bestelling plaatst.

Artikel 6: Betaling


 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7: Conformiteit en Garantie


 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8: Levering en uitvoering


 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, kan de leveringstermijn afwijken. Wij informeren u over de leveringstermijn in de aanbieding en tijdens het plaatsen van je bestelling via een melding op het scherm.
 3. Leveringen gebeuren elke dag via MyParcel, bpost, PostNL of LaPoste (Frankrijk), naargelang de door jou gekozen leveringsmethode en het land van bestemming.
 4. Wij leveren niet aan huis, tenzij anders wordt overeen gekomen. Ter plaatse afhalen is helaas niet mogelijk.
 5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Bij vragen hieromtrent kan je altijd contact opnemen via mathieu@2euroherdenkingsmunten.nl of +32 497 46 14 38

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. In geval van bewerking van de geleverde goederen door de klant zal in geen geval retour worden toegestaan (bvb een behandeling met enig product).
Ligt de fout of het gebrek bij 2euroherdenkingsmunten.nl, dan worden de retourkosten door 2euroherdenkingsmunten.nl terugbetaald in de vorm van een tegoed. Deze terugbetaling bedraagt maximum de kosten voor de normale (prior-)zending, ongeacht de wijze waarop de klant het product retour heeft gestuurd.
Indien de fout of het gebrek niet bij 2euroherdenkingsmunten.nl ligt (bvb: het product werd in een mindere staat uitgegeven door een Nationale Bank), dan worden de retourkosten niet vergoed en geldt het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9: Overmacht


 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: Intellectuele eigendom


 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen


 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mathieu@2euroherdenkingsmunten.nlof +32 497 46 14 38. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr