50 cent coincard Vaticaan 2020 – 50 cent coincard nr 11 – Munt met het wapenschild van de paus