2,50 euro commemorative België 2020: 75 jaar vrede in Europa — FR versie van de coincard